Czym jest komunikacja w konflikcie

komunikacja w konflikcie

1 czerwca 2020 • O wszystkim, Zdrowie • Views: 565

Konfliktom na ogół towarzyszy przekonanie u każdej ze stron o niepodważalności i słuszności swoich racji. Komunikacja w konflikcie jest w związku z tym bardzo utrudniona. Zamknięcie się na racje drugiej strony i upieranie się przy swoim, nigdy nie doprowadzi do pełnego porozumienia, a nierozwiązane problemy z przeszłości cały czas rzutują na jakość relacji. W procesie poprawnej komunikacji bardzo dużą rolę odgrywają emocje, które jak wiadomo podczas kłótni znacząco się nasilają.

Przede wszystkim chodzi tu o emocje złości, pogardy i strachu. Czasem pod ich wpływem, naturalną reakcją jest obrona. Skutkuje to często agresją wyrażoną werbalnie bądź fizycznie. Podczas przeżywania różnych emocji wywołujących zachowania agresywne dochodzi do odcięcia się od racjonalnego myślenia. Dlatego tak bardzo ważna jest umiejętność kontrolowania i ukierunkowywania swoich emocji.

Złoty klucz udanej komunikacji

Aby porozumienie bez przemocy było w ogóle możliwe, bardzo ważną, ale jakże trudną kwestią jest umiejętność uważnego słuchania. Nie jest to proste zadanie, szczególnie w momencie wzmożonej złości na drugą stronę konfliktu. Jest to jednak kwestia warta uwagi i poświęcenia czasu na nauczenie się tej umiejętności. Wysłuchanie drugiej osoby bez rzucania kontrargumentami, bez licytowania się i postawy roszczeniowej, określić można mianem uważnego słuchania. Oznacza to odcięcie się od swoich emocji i skupienie się na słuchaniu drugiej strony. Bardzo ważne jest, aby podczas słuchania nie szukać w głowie wymówek i nie planować co zamierza się po skończonym wywodzie odpowiedzieć. Chodzi o to, aby od początku do końca spróbować wejść w skórę osoby, z którą prowadzona jest rozmowa. Kiedy to się wreszcie uda, wówczas jesteśmy w stanie zgodzić się z tym, że osoba miała prawo zareagować w taki a nie inny sposób, a następnie przedstawić naszą wersję.

Dlaczego komunikacja w konflikcie jest tak ważna

Naturalną reakcją organizmu na atak jest obrona. Kluczem do sukcesu będzie zatem takie przeprowadzenie rozmowy, która nie będzie przypominać pola walki, a sytuację dwojga racjonalnych ludzi, którzy chcą przede wszystkim opowiedzieć o swoich uczuciach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aleksandramroczko.pl/komunikacja-w-konflikcie

Tags:

Comments are closed.