Na czym polega kontrola jakości towaru?

25 marca 2015 • O wszystkim • Views: 4600

Kontrola towaru to pojęcia znane niemal każdemu. Jeśli zapytamy jednak jakąś przypadkową osobę na czym ta kontrola w zasadzie polega, to bez wahania odpowie ona, że jest to sprawdzenie jakości danego produktu. Jest w tym sporo racji, ale warto wiedzieć, że proces ten jest w praktyce o wiele bardziej skomplikowany. Na czym więc on dokładnie polega?

Jak kontrolowany jest towar

Kontrola jakości towaru jest przede wszystkim procesem wieloetapowym i dotyczy niemal wszystkich składowych funkcjonującego w danym przedsiębiorstwie łańcucha logistycznego. Pierwsza kontrola towaru ma miejsce już podczas odbierania dostawy materiałów i fabrykatów, które będą użyte do produkcji. Ten etap jest bardzo ważny, gdyż zła jakość tych materiałów bez wątpienia wpłynie na jakość wyrobów gotowych. Podobnie jest także w toku produkcji. Zanim dany wyrób będzie gotowy przechodzi wiele procesów. Na każdym z nich przeprowadzane są czynności kontrolne. Pozwala to nie tylko na odrzucenie wadliwych sztuk jeszcze niegotowych produktów, ale także na znalezienie ewentualnych uchybień na linii produkcyjnej.

Kontrola gotowego towaru

Oczywiście kontrolowany jest także wyrób gotowy jeszcze przed zawiezieniem go na magazyn. W tej sytuacji mamy pewność, że proces produkcyjny i materiały użyte do produkcji były w jak najlepszym porządku. Jeśli odbiorca zauważy jakieś uszkodzone sztuki będziemy wiedzieć, że do uszkodzenia do szło podczas procesu magazynowania lub w transporcie. W niektórych sytuacjach towar po przekazaniu firmie spedycyjnej tez jest kontrolowany, co pozwala jednoznacznie wskazać ewentualnego sprawcę. Takie rozwiązania preferują firmy transportowe, gdyż unikają ponoszenia konsekwencji szkód, które zostały wyrządzone wcześniej na przykład na magazynie lub podczas załadunku.

Jak więc widać kontrola towaru to proces złożony i wieloetapowy, choć został tu opisany na prawdę bardzo pobieżnie i ogólnie.

 

Comments are closed.