• 1 czerwca 2020 • O wszystkim, Zdrowie • Views: 43

    Czym jest komunikacja w konflikcie

    Konfliktom na ogół towarzyszy przekonanie u każdej ze stron o niepodważalności i słuszności swoich racji. Komunikacja w konflikcie jest w związku z tym bardzo utrudniona. Zamknięcie się na racje drugiej strony i upieranie się...

    Read article